Idiotyzm z rozdawaniem stypendiów bez gwarancji. zamiast stypendiów powinny być kredyty poręczane przez uczelnię lub wydział na której studiuje student .Jeżeli wydział dobrze przygotował do wykonywania pracy kredyt umarzany a jeżeli to tylko wyprowadzenie funduszy z budżetu dla utrzymania kadry na wydziale , wydział powinien spłacać ten kredyt ze swojego funduszu płac. Takie działanie będzie dopingować do dobrego przygotowania studenta i przekazywania wiedzy przydatnej w jego pracy.Obecnie niektóre wydziały i katedry na uczelniach technicznych to tylko zaspokojenie ambicji w dziedzinie publikacji naukowych a nie konkretnych rozwiązań.
0