skoro miejscowość nazywa się Ćwiętalka, to chyba powinno być mieszkaniec Ćwiętalki... uczcie się języka polskiego...
0