Jaka 'Burza nad Czechowem' jak wyraźnie widać dzielnicę w słońcu? ;-)
0