Do Rady miasta w Radzyniu Podlaskim wpłynęło pismo Wojewody Lubelskiego - Genowefy Tokarskiej, nakazujące radzie podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu burmistrza... ...- Witolda Kowalczyka w związku z prawomocnym wyrokiem jaki zapadł w jego sprawie i uznał go winnym przekroczenia uprawnień. Opinie na temat zasadności odwołania burmistrza są podzielone. Według radzyńskiego posła – Jerzego Rębka taka decyzja jest jak najbardziej zasadna. Pani wojewoda działa zgodnie z prawem, o czym świadczy wyrok sądu. Całkiem odmienne zdanie ma drugi z radzyńskich posłów - Tadeusz Sławecki, który uważa, że wyrok jaki zapadł w sprawie Witolda Kowalczyka jest wysoce niesprawiedliwy. Ten wyrok powoduje duże skutki prawne. Poprzez taki wyrok zostali skrzywdzeni mieszkańcy Radzynia. Poseł całą sprawą zainteresował premiera Donalda Tuska. Następny ruch w sprawie burmistrza należy do Rady Miasta, która 10 lub 11 lipca na Nadzwyczajnej Sesji będzie decydować czy odwołać Witolda Kowalczyka czy nie, z zajmowanego stanowiska. Dalsze losy burmistrza będą uzależnione właśnie od decyzji jaką podejmą radni.
0