Ten Pan skrajnie z prawej to jest Jerzy Zwoliński, a nie Grzegorz Dunia!!!
0