Jestem mieszkańcem gm. Chodel i wczoraj w skrzynce pocztowej znalazłem taką oto korespondencję: "Szanowni Mieszkańcy Gminy Chodel! Za kilka dni, 7 czerwca 2009 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Tego samego dnia będzie przeprowadzone referendum lokalne - w naszej małej Ojczyżnie Gminie Chodel w sprawie zbiórki odpadów , a więc ekologii i ochrony środowiska. Od Was, od uczestnictwaq w tym referendum zależeć będzie czy gmina nasza będzie znana z zadbania i czystości. Od udziału w tym lokalnym referendum zalażeć będzie czy kiedyś po latach Wasze dzieci i wnuki będą o swoich przodkach jako gospodarzach tego terenu mówić z szacunkiem. Apeluję o udział w obu tych wydarzeniach a w szczególności w referendum gminnym. Jako Wójt Gminy Chodel odpowiedzialny za sprawę utrzymania czystości w gminie zwracam się z apelem o głosowanie na "TAK" co pozwoliłoby na lepszą - sprawniejszą realizację ciążących na nas zadań związanych z ekologią. Jednocześnie informuję, że wbrew rozpowszechnianym pogłoskom nie przewiduje się zwiększenia opłat za zbiórkę nieczystości. Wójt Gminy Chodel". (Pisownia oryginalna) Pomijając "artystyczny" styl odezwy "wasze dzieci i wnuki", wójt jest bezdzietny, nie wiem, chcę zapytać pomysłodawcę referendum czy w tej sprawie odbywały się jakieś zebrania ze społeczeństwem gminy, czy były jakieś wyjaśnienia w tej sprawie, bo ja jako średnio inteligentny nie rozumiem za czym mam głosować na tak, bo jak rozumiem jest to forma jakiegoś opodatkowania mieszkańców gminy a jeśli tak to nie spełnione zostały podstawowe warunki do organizowania referendum bo jak rozmawiam z ludźmi to nikt nic nie wie. Jeśli ma to bć następna podwyżka płacy wójta to jestem na "NIE".
0