Zapraszamy mieszkańców woj.lubelskiego na bezpłatne szkolenia finansowane z EFS. Projekt skierowany jest do osób po 50 roku życia, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną Zajęcia: Odbywać się będą w godzinach popołudniowo-wieczornych, dwa razy w tygodniu, po trzy godziny lekcyjne. Łączny cykl szkoleniowy liczy 60 godzin, realizowanych w trakcie 20 dni. Miejsce szkolenia: TEB Edukacja - szkoły policealne Lublin Sekretariat: ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin tel: (081) 472 11 77 faks: (081) 532 05 72 e-mail: lublin@teb.pl lub TEB Edukacja - szkoły policealne Zamość Sekretariat: ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość tel. (084) 639 97 76, (084) 639 96 29 faks: (084) 639 97 76 e-mail: zamosc@teb.pl Program cyklu szkoleniowego obejmuje następujące moduły: 1. Obsługa klienta (18 h); 2. Prowadzenie rozmów przez telefon (6 h); 3. Profesjonalna korespondencja biurowa (6 h); 4. Organizacja czasu oraz miejsca pracy (6h); 5. Podstawowe programy komputerowe w sekretariacie (18h); 6. Podstawy prawa w sekretariacie (6h). Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu będzie udział w 80% zaplanowanych zajęć. Projektodawca zrefunduje koszty wyżywienia podczas szkoleń. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych i promocyjnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy z wykorzystaniem praktycznych metod: ćwiczenia, scenki, analizy przypadków, prezentacje, zadania w grupach, feedback. Pozwoli to na bieżące wykorzystywanie teorii z praktyką oraz ułatwi przyswajalność materiału.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz