Wszystko może być o.k. TYLKO wtedy jeśli po wydzieleniu tych struktur pan Prezydent będzie zatrudniał mniej niż 100 pracowników. JEŚLI natomiast wciąż pozostanie PRACODAWCĄ dla co najmniej 100 PRACOWNIKÓW (czyt. zatrudnionych na podst. umowy o pracę) to NIE MOŻE powierzyć wykonywania zadań służby bhp osobie/jednostce zewnętrznej - a z usług takie właśnie (zewnętrznej) zamierza korzystać, skoro/JEŚLI/ utworzy to Centrum jako odrębnego pracodawcę. MUSI mieć bhpowca na etacie (albo części etatu, jeśli zatrudnienie będzie pomiędzy 100 a 600). Patrz: Ustawa Kodeks Pracy > Art. 237.11. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (...)
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz