Niezwłocznie należy przewieźć do siedziby POPISPSL pełnej działaczy i szybko zdetonować
0