OPROCZ I LO sa inne dobre szkoły srednie a wstystko jak zwykle...
0