USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska. To przepisy. Tymczasem w Starostwie Powiatowym w Puławach kierowniczka Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług geodezyjnych. Robi to w godzinach urzędowania, nie prowadzi własnego biura. "Wyłapuje"osoby,które przychodzą do starostwa i oferuje im wykonanie usług geodezyjnych. Najlepsze jest to,że wykonane przez siebie prace geodezyjne sama(jako kierowniczka) kontroluje i włącza do zasobu. Czy nie zachodzi tu podejrzenie o stronniczość i interesowność? Czy prowadzone przez tą panią usługi nie są związane ze stanowiskiem urzędniczym ,które zajmuje? Zastanawia mnie czy to podlega odpowiedzialności karnej?
0