Zdaje się, że Pan Alvin Gajadhur jest rzecznikiem prasowym, ale Inspekcji Transportu Drogowego, a nie UTK....
0