Zaklęte rewiry? Powrót do dobrych (częściowo) tradycji sprzed kilkudziesięciu lat?
0