kujony. nie jednemu tatuś powiedział, wrócisz z czerwonym paskiem na świadectwie, albo z czerwonym paskiem na ***. woleli na świadectwie.... biedne dzieci. przemoc w rodzinie jest karalna.
0