To oprócz komisji ds.budżetu obywatelskiego powinni być obecni autor(z)y wygranego lub wybranego przez komisje projektu.
0