Trzeba zaopatrzyc się w gwizdek, taki sportowy i gdy dzwonią z pogróżkami gwizdnąć z całej siły do słuchawki. WIęcej nie zadzwonią.
0