Pilnie proszę o kontakt z osobami,które znają wszystkich uczestników tego wypadku!!! Tel.784-617-072
0