Nagłówek: Będzie można uzyskać zwrot nawet 100 proc. kosztów związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych Artykuł: Dofinansowanie obejmuje jedynie koszty usunięcia wyrobów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych lub azbestu zalegającego na terenie nieruchomości   Wow      
0