Polska Wspólnota Episkopalna to zalążek obecności Kościoła episkopalnego, jednego z 38 Kościołów światowej Wspólnoty Anglikańskiej, w Polsce. Anglikanizm był obecny na ziemiach polskich od wieków, a obecnie, przez naszą wspólnotę, staramy się ożywić tę tradycję – liturgiczną, duchowościową, duszpasterską – także w języku polskim. Anglikanizm najlepiej określa słowo „comprehensive” – szeroki, pojemny. W tej tradycji jest miejsce zarówno dla ludzi o przekonaniach bardziej protestanckich jak i bardziej katolickich, „liberalnych” i „konserwatywnych” teologicznie oraz społecznie, etc. Łączy nas szacunek do ludzi w różnorodności ich poglądów i wola współistnienia ze sobą wokół centrum, które stanowi Eucharystia. Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach 22-24 marca w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Puławach. Cena pobytu, wraz z wyżywieniem, to 100 zł. Można też po prostu odwiedzić nas w sobotę lub niedzielę bądź na konkretną rozmowę lub modlitwę (szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie http://episkopalianie.pl w ciągu tygodnia). Będziemy rozmawiać o naturze człowieka, o tym, jaki powinien być stosunek Kościoła do ludzkiego sumienia, o tradycji anglikańskiej i episkopalnej, a przede wszystkim modlić się i świętować Eucharystię według Modlitewnika Powszechnego (Book of Common Prayer), który jest podstawowym spoiwem anglikańskiej tożsamości. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres episkopalianie@gmail.com . Serdecznie zapraszamy! Nasze strony [*]Strona Polskiej Wspólnoty Episkopalnej: http://episkopalianie.pl [*]Blog inspirowany anglikanizmem prowadzony przez naszych członków: http://dstp.rel.pl
0