Kilka lat temu pisałem o potrzebie stworzenia ambulatorium na osiedlu. W tym roku NFZ wydał decyzję o utworzeniu takiego Pogotowia uznają,że firma BDM Unimed nie spełnia warunków konkursu. To miało załatwić sprawę lecz gdy wchodzą urażone ambicje i możliwość zarabiania pieniędzy za nic nie załatwiło. Jako mieszkaniec i wyborca pytam Burmistrza Świdnika i Starostę Powiatu. 1.Czy Pani Radna Powiatowa i Kierownik NZOZ Pani Sadowska działa na korzyść mieszkańców Świdnika i Powiatu lobbując i wprowadzając firmę z łęcznej kórej jedynem atutem jest Pan Bojarski dyr.szpitala w Łęcznej,który jest również jednym z współwłaścicieli Firmy BDM Unimed,ostatnio zatrudniony jako dyr.medyczny w firmie Luna w Lublinie. Pan Bojarski jest również radnym wojewódzkim z ramienia PO co równiż pomaga. 2.Jak mają się deklaracje o aktywizacji własnego środowiska i stawianie na aktywność mieszkańców. Lobbing ze strony radnej Sadowskiej jest na tyle skuteczny co świadczy o zbieraniu list od oszukanych mieszkańców,a także wypowiedzi i opinie urzędników. Oświadczam,że będę agitował przeciwko wybieraniu na radnych takich ludzi ,którzy własne fobie i interesy stawiają ponad dobro mieszkańców.
0