Go Jakson, go... Nareszcie coś w sprawie b u d o w a n i a pamięci, a nie tylko burzenia.
0