"znawco" tematu nie potępiaj ludzi z Gardzienic - może nie znają się na chemii, ale czują, że coś w tym wszystkim "śmierdzi". Odpady kopalniane zawierają związki chemiczne i nie wszędzie i nie we wszystkich warunkach mogą być składowane. Ktoś "ubija" interesy na utylizacji odpadów, a "znawcy" pieją. Składowanie to nie rekultywacja, a odpad kopalniany to nie skała do budowy dróg.
0