autorzyna tego artykułu niech się poduczy jak odmienia się przez przypadki "prawo jazdy"
0