Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Podnieść kwalifikacje na rynku pracy? Uzyskać certyfikat? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach w zakresie: - obsługi pakietu oprogramowania biurowego Ms Office - tworzenia stron internetowych i projektowania graficznego - znajomości języka angielskiego realizowanych w ramach projektu „ICT szansą rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu zamojskiego” przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Szkolenia będą odbywać się w cyklu weekendowym w soboty i niedziele, w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Uczestnikom zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie. Rekrutacja trwa! Początek zajęć – kwiecień 2009. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu www.wshe.zamosc.pl/ict oraz w Biurze Projektu: ul. Koszary 8, 22-400 Zamość tel. (084) 638 82 12 adres e –mail: ict@wshe.zamosc.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 97.POKL.08.01.01-06-425/08-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Samorządem Województwa Lubelskiego.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz