Wziął burmistrz przyklad z Lublina, w którym użycie herbu również wymaga stosownej zgody.
0