Czy takie szczepienie dla obywatela tego kraju jest również bezpłatne?
0