Jak na osoby bardzo ubogie, którym należy się pomoc z opieki społecznej wiele osób przyjechało porządnymi samochodami!
0