Buraki z Deszkowic mieli głód mamrota. Po ustaleniu sprawców na pal razem z rodzinami. Włości spalić !!!
0