Przypomnijmy, że NSR tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Bardzo jasnym staje się fakt, iż kontraktowcy z NSZ będą zasilali zawodowe jednostki na misjach zagranicznych. Tak że przyszli wojacy. Na misji morza może nie ma. Ale za to jaka plaża jest!
0