Ten straszny sąd zmusił ojca do pracy a nie utrzymywanie się z dzieci. Oczywiście znalezienie zatrudnienia jest najlepszym rozwiązaniem bo w innym przypadku zaczyna się dziedziczenie biedy i życia na koszt państwa. Oby takie rozsądne decyzje zapadały częściej.
0