Dziwne że sam Krzysio pisze te posty !!!!!!! No ale trudno inteligencją to on n igdy nie błyszczał ma chłopak swój matrix!!!!!! dLA MNIE TO DZIWNY GOŚĆ
0