wielkie słowa uznania należą sie inicjatorowi budowy mieszkań socjalnych poprzedniemu Burmistrzowi Franciszkowi Sucheckiemu to za jego kadencjo rozpoczeto budowę tych mieszkan
0