07 czerwca w ZSP nr 1 w Zamościu odbędą się IV Spotkania z Nauką.Tematem tegorocznych Spotkań będzie literatura, historia i kultura epoki oświecenia.Spotkania z Nauką, to impreza cykliczna, adresowana do nauczycieli, uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych.Wykłady, które są wygłaszane przez nauczycieli akademickich, mają charakter popularnonaukowy, więc są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.Program9.30 Otwarcie IV Spotkań z Nauką10.00 Parlamentaryzm polski w XVIII wieku – prof. Dr hab. Henryk Gmiterek10.30 Kalendarze zamojskie na tle języka XVIII wieku – prof. Dr hab. Halina Pelcowa11.00 Szlachta i prawo w XVIII wieku – prof. Dr hab. Arkadiusz Bereza11.30 Ordynacja zamojska i ordynaci zamojscy w XVIII wieku – dr Wiesław Bondyra12.00 Pisarze wobec upadku Rzeczypospolitej – prof. Dr Arkadiusz Bagłajewski12.30 Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej oryginalna ilustrację do bajek I. Krasickiego
0