W byłym Woj. Koszalińskim SB organizuję się w konfederacji Spiskiej do obrony własnych emerytur. Prosi o bratnią pomoc agentów SB.
0