Gminy Żydowskie tak chętnie przejmują wszelkie nieruchomości, czemu tym razem nie są chętni?
0