a jakie znaczenie ma tutaj wiek okradzionego ? Bynajmniej w dniu dzisiejszym.
0