tak cena za wstep zostałą podana a co z cena łyżew?nei ulegnie zmianie?
0