Czy ta pani wice skończy kiedyś tę swoją kadencję?
0