........szukam materiałów źródłowych, a nie prawd nawiedzonych i w cudowny sposób objawionych. Zdając sobie sprawę z ataku na moją osobę na wstępie podkreślam, że uważam, iż bardzo wiele zrobił Marszałek w zakresie scalania państwowości polskiej. Dlatego bardzo interesuję się Jego osobą i wkładem historycznym w rozwoju państwowości polskiej. ---------- Interesuje mnie głownie problemy: 1. przewrotu majowego. Czy to był zamach na demokrację polską. Jak przewrót oceniać w kontekście prawa konstytucyjnego. Czy prawdą jest, że wówczas zginęło więcej osób niż w stanie wojennym? ---------------- 2.Zmarginalizowania roli gen. Rozwadowskiego szefa sztabu w tzw. bitwie warszawskiej. Czy prawdą jest, że cała koncepcja bitwy była gen Rawodowskiego, a sukcesy sobie przypisał potem Marszałęk?. Jaki był faktyczny stan psychiczny Marszałka w pierwszym okresie wojny?. 3.Czy istniały więzienia polityczne w II RP no min. w Berezie Kartuskiej. Alfa niekoniecznie Romeo. Jak tam byli traktowani za co byli przetrzymywani? ---------------- 4 Mordu gen. Zagórskiego, Czy wiadomo coś o mocodawcach jego zamordowania? Komu najbardziej zależało na Jego usunięciu. Czy IPN się tym zaintereowało? ---------- 5.Kto odpowiada moralnie za nieprzygotowanie wojska Polskiego do wojny obronnej w 39 roku. Czy prawdą jest, że wizja marszałka o koncepcji rozwoju wojska nie przystawała do ówczesnej rzeczywistości i miała wpływ na opóźnienia w rozwoju armii. -------------- Nie interesują mnie sprawy z życia osobistego i rodzinnego i wyznaniowego. gdyż uważam, że choć jest postacią historyczną, ciekawą, ale w tej materii lepiej jest pominąć to milczeniem. --------- Liczę, że znajdzie się ktosik, kto ukierunkuje moją ciekawość poznawczą i skieruje na tory dotarcia do historycznej prawdy. Pozdrawiam z ranka
0