pan urzędnik martek watras z miasta Chełma! ...... taaaaaak, przestrzegając bardzo pilnie ustawę o ochronie środowiska należy pana marka watrase z miasta Chełma oraz tym podobnych, gorliwych urzędników pozostawić w chorobie samemu sobie - niech natura sama zdecyduje kto będzie dalej urzędniczył a kto z św Piotrem pogada.
0