to efekty głupich kobiet- same piją i dochodzi do takich zdarzeń, póżniej są leczeni i więzieni NA KOSZT SPOŁECZEŃSTWA--A POGONIĆ TO TAŁATAJSTWO DO PRACY!!!!
0