zobaczą podwyżkę aż się zdziwią , na tym zadupiu władze potrafią tylko obiecywać
0