Brak implementacji unijnych zasad systemowych zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi świadczy o podatności administracji rządowej na lobbing tych, którym zobowiązania międzynarodowe Polski kolidują z ich interesami - - czytaj więcej tuta j ------------------------------ Opóźnienia w przyjęciu unijnych zasad systemowych do polskiej gospodarki odpadami komunalnymi nie tylko mnożą patologie niespotykane w krajach UE - ale także zagrażają gigantycznymi sankcjami - czytaj tutaj - klik ------------------------ Co zrobi rząd - będzie sprzyjał śmieciarzom jak hazardzistom - czy zdecyduje się na euro-reformy - czytaj tutaj
0