MAM MIESZANE UCZUCIA CZYTAJąC COś TAKIEGO,ALE CZY OFIARY TYCH WIężNIóW Są TEż W TAKICH DOBRYCH HUMORACH
0