bo nie dotyczy obecnie zajmujących lokal i stąd Pan Włoch biega po sesjach i szuka poparcia wśród radnych. Aby Komornik usunął obecnie zajmujących lokal to Pan Włoch obowiązany jest przedłożyć wyrok z klauzulą wykonalności przeciwko obecnie zajmującym lokal firmom.
0