JAKBY ZA POSIADANIE I UŻYCZNIE DOSTAŁ KILKA GUM DU.. OD POLICJI TO NIE NOSIŁBY I NIE UŻYCZAŁ TEGO ŚWIŃSTWA INNYM.
0