Prawo Budowlane Art. 61. [Zasady prawidłowego użytkowania] 53 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Jeżeli przyczyną zawalenia się dachów na budynkach był zalegający śnieg, to mamy doczynienia z zaniedbaniem ze strony właściciela lub zarządcy. W tych przypadkach odszkodowania nie będą wypłacane. Od negatywnych decyzji istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
0