Pan Kowalik był przy ustalaniu planu budowy i remontu dróg. Przed wyborami wszyscy tracą pamięć.
0