Nie umniejszając tragedii, ale Wola Różaniecka pod Księżpolem to jak Lublin pod Chełmem...
0