to niewiele osób pamięta. z wyjątkiem Wołyniaków i ks. Zaleskiego. gdzie rząd, gdzie sejm , gdzie elity intelektualne ?
0